21/28
   
"Nonna Giovannina"
2007 - polichrome ballpoint pen - cm 25,5x36,5 (inches 10,2x14,6)