68/89
   
"Sara"
1996 - mono-polichrome ballpoint pen, gold, lapislazuli - cm 25x33 (inches 10x13,2)